OLJOR

2K SolidMax OIL

Lösningsmedelsfri hårdvaxolja för alla trä- och parkettgolv i områden med hög trafik.

HARDWAX OIL

Lösningsmedelsfri hårdvaxolja för alla trä- och parkettgolv i områden med hög trafik.

DECK OIL

Olja för träterrasser och träytor i utomhusmiljöer

RE-COVER

Underhållsolja för periodiskt underhåll av oljebehandlade golv