VATTENBASERADE LACKER

SEALER

1-komponents vattenbaserad keramiskt förstärkt grundlack för trä -och parkettgolv.

ZERO 2K

2-komponents Full Matt- ”osynlig” vattenbaserad 100% PUR-lack för trä -och parkettgolv i hårt traffikerade områden.

EXTRA 1K/2K

1- eller 2-komponents vattenbaserad 100% PUR-lack för trä- och parkettgolv i hårt traffikerade områden.